session-1989711_640

Już począwszy od dnia dzisiejszego do soboty 27go odbywać się będą w naszej szkole egzaminy pisemne sesji zimowej. Przeprowadzane będą wg stałego harmonogramu zajęć. W przypadku nieobecności w czasie egzaminu prosimy o kontakt z lektorem lub dyrekcją szkoły w celu ustalenia innego terminu.

Życzymy wszystkim opanowania, rozsądku i pewności siebie podczas zdawania!