communicate-454466_1920

Dotarliśmy szczęśliwie do końca roku szkolnego i pozostały nam już tylko końcoworoczne Egzaminy Ustne. Zaczniemy w piątek 9 czerwca a zakończymy je w piątek 16 czerwca. Harmonogram egzaminów zostanie przekazany każdej grupie przez lektora. Prosimy rodziców o poinformowanie lektora o ewentualnej nieobecności ucznia w dniu egzaminu i ustalenie innego terminu.

Życzymy wszystkim naszym kursantom powodzenia i samych pozytywnych ocen.