agenda-3991875_640

Przedstawiamy tegoroczny kalendarz zajęć dydaktycznych i dni wolnych od nauki w naszej szkole.

Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2019/2020

23 września- 27 września

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października- 3 listopada- Wszystkich  Świętych

11 listopada- Święto Niepodległości

21 grudnia- 8 stycznia  – zimowa przerwa świąteczna

11- 26 stycznia – ferie zimowe

9- 14 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

1- 3 maja – Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja

11-14 czerwca – Boże Ciało

Egzaminy pisemne:

3- 7 lutego

Egzaminy ustne:

4- 10 czerwca

Ostatnie zajęcia roku szkolnego 2019/2020.  Rozdanie certyfikatów:

15-19 czerwca