Dane osoby zgłaszającej na kurs

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon komórkowy (wymagane)

Telefon stacjonarny

Ulica (wymagane)

Numer (wymagane)

Miejscowość (wymagane)

Kod pocztowy (wymagane)

Wiek kursanta (wymagane)

Klasa (wymagane)

Dane dotyczące kursu

Język (wymagane)

Rok nauki w KJO ENNIS (wymagane)

Sysem płatności (wymagane)

 Wpłata jednorazowa Wpłata dwóch ratach Wpłata w 9 ratach** Wpłaty miesięczne

** tylko dla stałych klientów.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych
w formularzu dla celów marketingowych firmy ENNIS.