road-sign-663368_640

W związku z rozszerzeniem restrykcji związanych z pandemią z dniem 19 października wprowadzamy w szkole hybrydowy system prowadzenia zajęć. W strefach czerwonych zajęcia odbywać się będą zdalnie, zaś w strefach żółtych zajęcia nadal odbywać się będą w systemie stacjonarnym z maseczkami założonymi przez wszystkich przez cały czas trwania zajęć. Bardzo prosimy o zachowywanie reżimu sanitarnego i przestrzeganie zaleceń szkoły.

Życzymy wszystkim zdrowia!